Zgłoszenie serwisowe

Za pomocą formularza możesz wysłać zgłoszenie serwisowe do naszego zespołu. Pamiętaj, aby w treści zgłoszenia dokładnie opisać usterkę lub problem, miejsce jego występowania oraz wszelkie inne dodatkowe informacje mogące przyspieszyć analizę zgłoszenia.

Po przesłaniu zgłoszenia otrzymasz potwierdzenie jego przyjęcia na podany w formularzu adres e-mail. Wszelka dalsza korespondencja będzie kierowana na ten adres. Przesyłając zgłoszenie, wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych przez Selmatic Sp. z o. o. w celu realizacji wsparcia technicznego. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Podanie ww. danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO jest dobrowolne, ale konieczne do wykonania usługi. Analizowane informacje mogą być przesłane do producenta danego rozwiązania. Zostałem poinformowany o tym, że przysługuje mi prawo do sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych. Dodatkowo mam prawo dostępu do treści moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (Prawo do zapomnienia), ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Podane wyżej dane, podane w celu wykonania usługi, będą przetwarzane do czasu wygaśnięcia lub rozwiązania umowy, której stroną jest Klient, a po jej zakończeniu do chwili zaspokojenia, wygaśnięcia lub przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy.


Imię  
Nazwisko  
Email  
Temat  
Opis zgłoszenia   
Załącznik   Załącz plik
Each of your file(s) can be up to 20MB in size.
Weryfikacja 
   
powered by